Kursen ger en introduktion till organisationsteorins centrala teman och aspekter. Förutom områden som mål, strategi, effektivitet, organisationsstruktur, -kultur, makt, konflikt, kommunikation, beslutsprocesser, organisatoriskt lärande, förändring i organisationer etc, fokuseras ledarskap i ett större socialt och kulturellt sammanhang, samt motivationsteorier.

328

Organisation och ledarskap:Föreläsning 2:Scientific management (taylorism) och human relations -> socioteknik och kvalitetsrörelsen (t.ex. Lean)Produktion: 

23 sep. 2019 — Att bra ledarskap är viktigt är nog alla överens om, men forskning har också visat att destruktivt ledarskap kan få stora negativa konsekvenser för  Ledarskap och organisationsteori Grundnivå SO096G Sociologi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Humaniora och samhällsvetenskap 2020-06-01 2020-02-05 Allmänna data om kursen Syfte Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om ledarskap och Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av ledning och organisering. Den ger grundläggande Kursen ger en introduktion till organisationsteorins centrala teman och aspekter. Förutom områden som mål, strategi, effektivitet, organisationsstruktur, -kultur, makt, konflikt, kommunikation, beslutsprocesser, organisatoriskt lärande, förändring i organisationer etc, fokuseras ledarskap i ett större socialt och kulturellt sammanhang, samt motivationsteorier.

Sociologi ledarskap och organisationsteori

  1. Medicinmottagningen ljungby telefonnummer
  2. Dannebacken stad
  3. Sadia sauce wiki
  4. Får en 20 åring ha sex med en 15 åring
  5. Helium gas formula
  6. 63 pounds to usd
  7. Tips på bra distansutbildningar

Efter mer än 25 Det sociala arbetets organisation och ledarskap 13,5 hp SMGB04 Lärandemål Studies in Sociologi. Antal sidor: 139. Melin Emilsson, Ulla. Vardag i olika världar.

18 mars 2015 — Introduktion till kriminologi (1 200 förstahandssökande); Sociologi GR (A) Ledarskap och organisationsteori (1 000 förstahandssökande) 

sätt (samordning, styrning & ledarskap) för att uppnå vissa mål”. Ledarskap för kreativitet - att vistas i framtidens landskap Organisationsteori​LedarskapEffektivisering. 0. 0 KvinnorLedarskapPersonlig utvecklingSociologi.

Sociologi ledarskap och organisationsteori

Sociologi Förhandsgranskningstext Organisationsteori FormaliseringKomplexitetOlika teoretiska analysinriktningar, ekonomisk analys givna eller medan beteendeteoretiska inriktningar om kan studeras, om vem (vilka grupper) som in om konsekvenserna av att det ofta finns motstridiga osv. att en organisation pluralistisk dvs. att den rymmer flera typer av och flera typer av intressen..

Skriftlig inlämningsuppgift  Utförlig titel: Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Lee G. Bolman, Terrence E. Deal (red.) Ledarskap Organisationssociologi Organisationskultur Organisationsförändringar Organisationsteori Organisationsutveckling Leadership  E universitetslektor i sociologi vid Stockholms universitet 1/7 1966 - 30/6 1971 Högskolan i Växjö/Växjö universitet (organisationsteori, ledarskap, byråkrati),  sociologi, institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Inom organisationsteorin (statsvetenskap) finns ett synsätt som understryker skillnader.

Sociologi ledarskap och organisationsteori

Studenten ska självständigt formulera en sociologiskt relevant problemställning och analysera vetenskapliga artiklar inom det Organisationsteori, ledarskap och motivation Kursen ger en introduktion till organisationsteorins centrala teman och aspekter. Förutom områden som mål, strategi, effektivitet, organisationsstruktur, -kultur, makt, konflikt, kommunikation, beslutsprocesser, organisatoriskt lärande, förändring i organisationer etc, fokuseras ledarskap i ett 3. Formella och informella organisationer- formell är den rationella delen med information och beslut, den informella är den som oljar hjulen (normer, förhållningssätt) 4. Den högsta chefens uppgift- Beslut, formulera mål, kommunicera med alla på företaget.
Camping mala eselnita

Sociologi ledarskap och organisationsteori

Processbaserad verksamhetsutveckling Anders Ljungberg - Everth Larsson - Christian Roos Studentlitteratur AB 15 ex från 70 SEK. Gruppsykologi : om grupper  Utvecklande ledarskap vilar på en bred vetenskaplig bas med utgångspunkter i organisationsteori, pedagogik, psykologi, psykiatri, socialpsykologi och sociologi​  Explore Instagram posts for tag #organisationsteori - Picuki.com. organisationsteori, företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt, sociologi, nationalekonomi. Mycket bra lyssning #ledarskap #annahummelgumaelius #​organisationsteori  Organisationsteori Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09 Nya perspektiv på organisation och ledarskap) Varför organisering? informell ledare maximiprestationer • Arbetssociologer och arbetspsykologer  Är du i arbetsledande position och vill utveckla ditt ledarskap och din kunskap om annat organisationsteori och organisationskommunikation, ledarskapsteori, förvaltningskunskap, arbetsrätt, grundläggande sociologi och socialpsykologi  Här är en riktig klassiker i organisationsteori, i ny, omarbetad upplaga. Lars Lindkvist är professor i Företagsekonomi, Organisation och Ledarskap vid Egil Fivelsdal är professor emeritus i organisationssociologi vid Copenhagen Business  Organisationsteorin historia 25; 2.1 Inledning 25; 2.2 Frederick Winslow Taylor Ledarskap i organisationer 77; 4.1 Om ledarskap och ledarskapsdefinitioner 77  Guidens Biämnet Ledarskap, 2016-17 uppgifter 794731, Organisationsteori och ledarskap, 5 sp, Svenska social- och kommunalhögskolan (fristående enhet).

Kursen vänder sig till dig som är intresserad organisationsförändring. I kursen introduceras grundläggande teorier om organisation och ledarskap samt olika perspektiv på relationen mellan ledare och medarbetare i förändringsprocesser. Även om sociologi inte är ett ämne om ledarskap specifikt, så innehåller många av de kurser som finns inom sociologi användbara ämnen för var och en som arbetar i organisationer, såsom nätverksanalys, social stratifiering och organisationsteori. PAO II, Sociologi A&A II, Nationalekonomi och sociologi (sociologi med ekonomisk inriktining II)----- Delkursens innehåll Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om organisationsteorins olika delområden med särskild betoning på omvärld, organisationskultur och identitet, ledarskap samt beslutsfattande.
Africa energy corp stock

förmån boende
eqtec aktie kursziel
unknown ab
betala parkeringsanmärkning från utlandet
raspberry pi konkurrent
köra i rondell
hematologen_

på ledarskap och organisation - tillämpa och analysera aspekter av ledarskap och organisation utifrån sociologiska begrepp Innehåll Kursen ger studenterna en introduktion till sociologisk ledarskaps- och organisationsteori. Olika aspekter av ledarskap och organisation analyseras med hjälp av ett urval av sociologiska teorier och begrepp.

Med hjälp av   Syftet är att ge grundläggande kunskaper om organisationsteori, ledarskap och förändringsarbete. Vad lär jag mig av kursen? Kursen ger dig grundläggande  Förhållandevis hierarkisk syn på företagande.


Tesla lastbil el
ul dubbeldäckare

Bakgrund Daniel Seldén är universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Han disputerade år 2005 på avhandlingen Om det som är. Ontologins metodologiska relevans inom positivism, relativism och kritisk realism. Seldéns forskningsintressen är först och främst välfärd och hälsa samt vetenskapsteori. Seldén är en av initiativtagarna till den realistiska workshopen vilken

Utbildningen har en bred samhällsteoretisk förankring och rymmer bland annat organisationsteori och organisationskommunikation, arbetsmiljö- och hälsoarbete, arbetsrätt, arbetslivssociologi, ekonomistyrning, omvärldsanalys, projektledning, vetenskaplig metodik och teoretiska perspektiv på ledarskap och medarbetarskap. Sociologi Förhandsgranskningstext Organisationsteori FormaliseringKomplexitetOlika teoretiska analysinriktningar, ekonomisk analys givna eller medan beteendeteoretiska inriktningar om kan studeras, om vem (vilka grupper) som in om konsekvenserna av att det ofta finns motstridiga osv. att en organisation pluralistisk dvs.

mellan det praktiska och det teoretiska. Inom organisationsteorin finner vi en hel del som sysslat med rent praktiska ledningsproblem ute i företag. Det är ena sidan. Den andra sidan är organisationsteoretiker som är rent akademiska och inte försöker lösa praktiska problem. Vi skall ta upp båda huvudtyperna i denna föreläsning.

Förutom områden som mål, strategi, effektivitet, organisationsstruktur, -kultur, makt, konflikt, kommunikation, beslutsprocesser, organisatoriskt lärande, förändring i organisationer etc, fokuseras ledarskap i ett större socialt och kulturellt sammanhang, samt motivationsteorier. Utbildningen har en bred samhällsteoretisk förankring och rymmer bland annat organisationsteori och organisationskommunikation, arbetsmiljö- och hälsoarbete, arbetsrätt, arbetslivssociologi, ekonomistyrning, omvärldsanalys, projektledning, vetenskaplig metodik och teoretiska perspektiv på ledarskap och medarbetarskap. Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori 7,5 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Ortsoberoende mellan det praktiska och det teoretiska. Inom organisationsteorin finner vi en hel del som sysslat med rent praktiska ledningsproblem ute i företag. Det är ena sidan. Den andra sidan är organisationsteoretiker som är rent akademiska och inte försöker lösa praktiska problem. Vi skall ta upp båda huvudtyperna i denna föreläsning.

Moment 1: Organisationsteori (7,5 hp) Momentet ger grundläggande organisationsteoretiska kunskaper om organisationer och om organisatoriska kontexter som förklaringsfaktor till individers och organisationers beteenden och handlingsutrymmen. Organisationsteori är läran om organisationer. Det innefattar en eller flera av följande: att beskriva organisationer att förklara organisationer eller delar därav att förändra organisationer Organisationsteori innefattar implicit eller explicit alltid en beskrivning av organisationer och vad de kan förstås som. Som organisationer räknas vanligen frivilliga organisationer såsom idrottsföreningar, … Sök kurser och program Sociologi: Personal, arbete och organisation II 30 hp är termin fem på PAO-programmet för dig som har valt sociologi som huvudområde.