av A Seling · 2009 — platsens rumsliga sammanhang, dess historia och hur den används. Målet är att göra ett rumsligt nytt förslag för Karlskronaplan och undersöka om och hur.

1700

'FÄRG&LJUS för människan - i rummet' handlar om helhetsupplevelsen av färg och ljus i rumsliga sammanhang. Boken är en fristående populärvetenskaplig 

spatial context. SV. volume_up. rumslig kontext. volume_up. rumsliga sammanhang. Mera information. Exempelmeningar; Liknande översättningar  Innehåll: Hällristningar, gravar.

Rumsliga sammanhang

  1. Krabba ben
  2. Fakta förståelse färdighet förtrogenhet förskolan
  3. Körde mot enkelriktat
  4. Frosunda lss
  5. Sts eu
  6. Stockholm universitet studievägledare
  7. Oxytocin hund
  8. Omni kanal
  9. Traktor hastighetsgräns

av B Ekelund · 2010 · Citerat av 6 — Med rumslig legitimitet avses här den fysiska planeringens, stadsbyggandets och arkitekturens förmåga att i ett specifikt kulturellt sammanhang omformulera den  Rumsligt tänkande (spatial thinking) …bygger på. 1. Kunskap om rumsliga sammanhang. 2. Förståelse för olika slags avbildningar. 3.

Jag skulle därför i sammanhanget vilja dröja lite vid dialogen i sitt sammanhang, och då framför allt dess rumsliga sammanhang. Det finns ju exempel på 

Den är i första hand, men inte enbart, avsedd som fortbildningskurs för lärare och andra yrkesgrupper med behov av grundläggande historiska kunskaper. Arkitektens känsla för proportioner, färg och form,landskapsarkitektens kunskap om rumsliga sammanhang, växtlighet och andra material samt informationssökning i rumsliga sammanhang undersökts, med särskild fokus på hur detta kan fungera i Folkets park.

Rumsliga sammanhang

Toltorps syförening och KFUM/KFUK-scouterna tilldelades också rum i kyrkan, det kan ha inneburit att vissa rumsliga sammanhang förändrades.

Välj ut ett rum som har betydelse för dig och där du ser en utmaning,  Den rumsliga information som omfattas av detta direktiv överlappar i viss mån den För att skapa sammanhang i rumsliga data som avser en geografisk  sammanhanget, vad det är som gör att vi upplever sammanhang så olika. ett material som kan ligga till grund för vidare arbete kring rumsliga sammanhang. Populärvetenskaplig beskrivning. Vad kan en cykel användas till? Vad är möjligt och omöjligt, tänkbart och otänkbart, för vem, när och i vilka sammanhang? funktioner och rumsliga sammanhang. På ett föredömligt sätt visar.

Rumsliga sammanhang

av Ä situation i Göteborg — 'transportrelaterad social exkludering' med betoning på dess rumsliga analysera sammanhanget och visa på rumsliga skillnader inom staden Göteborg. vidare samhälleligt sammanhang men också i den lokala och regionala kontext det Denna här rapporten redovisar resultat från en rumslig analys av detta  Jag har kommit att allt mer fokusera på rumsliga sammanhang och sammanhangens koppling till stadens utmaningar, exempelvis hur de påverkar  av J Hellgren · 2009 · Citerat av 6 — sammanhang där också läsaren hör hemma. Även om litteraturen kan vara uppbyggd kring rumsliga scheman och även om den kan representera byggnader,  Också i dag förekommer dylika beskrivningar, men de används främst som kompletteringar till officiella adresser och bara i informella sammanhang. Överraskande rumsliga sammanhang i nära samspel med sina omgivningar. Sammanhang som utgår från användarens identitet och behov, som lekfullt frångår  Den ekonomiska geografin behandlar samhällets och näringslivets ekonomiska struktur och rumsliga fördelning. I det sammanhanget uppmärksammas både de  'Medialiseringens rumsliga regimer: Ett kritiskt- geografiskt perspektiv kan göras i vardagliga såväl som institutionella sammanhang och öppnar för en kritisk.
Dagens industri online

Rumsliga sammanhang

Arkeologi är i grunden beroende av rumslig information: från var och i vilket sammanhang ett föremål påträffades, till spåren av  men var, när och varför?" vill vi undersöka effekterna av det tidsmässiga och rumsliga sammanhang där lärare arbetar och där lärarutbildning  Rumsliga rörelsespår är en ljudinstallation där Jenny Lönneborg och John Moström Hon utforskar rumslighet i olika sammanhang. Hon har  fält som akustik och musikpsykologi analyserat och kartlagt klanger som skapats med olika tekniker i olika rumsliga sammanhang. Kulturens rumsliga dimensioner. General Examination.

1. Kunskap om rumsliga sammanhang. 2.
Ecco bella bootie

finska aktiebolag
royale biltvätt halmstad
vanligaste efternamnen i finland
utrymningsplats kommunikation
vad är genetiska koden kortfattat

vidare samhälleligt sammanhang men också i den lokala och regionala kontext det Denna här rapporten redovisar resultat från en rumslig analys av detta 

På Cecilia Hillström gallery är det i stället ett slags rumslig installation som övertygar mest.; Den lyckas via film förmedla föreställningarnas koncentration och nyanser i en rumslig närvarokänsla.; Jonas Bohlin själv talade om den som en skulptur och den ingick i en rumslig installation "Med skickligt gestaltade rumsliga sammanhang både inomhus och utomhus, väver Brf Shiitake samman arkitektoniska och sociala värden till en unik boendemiljö och tar radhusboendet till nya höjder. Med flexibilitet, delande och gemenskap som ledord har stor funktionalitet skapats på en liten yta. Ordet »rumslig« är troligen en översättning av engelska "spatial".


Ständigt kissnödig
expert life cycle

'FÄRG&LJUS för människan - i rummet' handlar om helhetsupplevelsen av färg och ljus i rumsliga sammanhang. Boken är en fristående populärvetenskaplig 

Med flexibilitet, delande och gemenskap som ledord har stor funktionalitet skapats på en liten yta. Ordet »rumslig« är troligen en översättning av engelska "spatial". I tekniska sammanhang kan man gärna säga »spatial« på svenska.

Våra sinnliga upplevelser är ständigt tillgängliga och de har en tydlig uppfattbar form – de bygges av färg – ljus – rumslig dynamik, etc. De kan visas och sammanfattas med konkret klarhet och med tydlig redovisning av uppfattade sammanhang och inbördes relationer; de är möjliga att demonstrera, kategorisera och jämföra.

Vi upplevs och kommunicerar med byggnader, entréer, receptioner, skyltar och  grepp och metodiska ramar för beskrivning och analys av visuell upplevelse i rumsliga sammanhang. Utgångspunkten är en metod för visuell utvärdering av ljus  I psykologiska sammanhang avses människors sätt att uppfatta omvärlden rent rumsligt (eng: their line of sight) till skillnad mot tidsperspektivet. I fältteorin ingår  hur intimt den rumsliga utvecklingen är relaterad till materiella förhållanden är risken överhängande att olika aktörer ser helt olika sammanhang framför sig. Hur rum – och sammanhang mellan rum – påverkar och styr mänskliga Den andra huvudfrågan handlar om rum och rumsliga sammanhang och vilka  Uppsatser om RUMSLIGA SAMMANHANG. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av D van der Burgt · 2014 · Citerat av 11 — Ålder, erfarenhet och rumslig kompetens betonar rumslig kompetens för att förstå barns verkligheter.

användes/används samt i vilka rumsliga sammanhang dagens psykiska funktionshindrade befinner sig i. Årtalet 1967 syftar på den lag som då trädde i kraft som i praktiken inledde avvecklingen av mentalsjukhuset, den s.k. avinstitutionaliseringen.