Ordföranden ska alltid underteckna protokoll. Vidare ska det alltid finnas en justerare som gör det samma. Har styrelsen en särskild protokollförare eller sekreterare ska givetvis även denne skriva på. Det vanligaste är alltså tre underskrifter.

2456

Dagordning. §1 Mötets öppnande. §2 Fastställande av röstlängd. §3 Val av ordförande/protokollförare för mötet. §4 Val av justerare/rösträknare för mötet (2st .).

Att justera dagens protokoll utsågs Ing-Marie Olsson. 4. Antal ledamöter. Beredningsgruppen föreslår 7 ledamöter i LRF Skånes valberedning. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för avdelningsmötet valdes Daniel Broqvist.

Ordförande protokollförare justerare

  1. Kassakollen forsakringskassan
  2. Köpa djur täby
  3. Energislag
  4. Apportegendom på engelska
  5. Willys soka jobb
  6. Paket skickas tillbaka
  7. Första serietillverkade volvon

Justerare. Protokollförare  Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av ordförande, protokollförare och justerare. Ordförande: Krister Högkvist.

För att göra klart en punkt, klicka på den. Vi börjar med punkten att välja ordförande, protokollförare och justerare. -. meet_2.png.

Det finns en situation när  Det är normalt ordföranden som ansvarar för att protokoll upprättas och justeras. Har den som justerar protokollet en från protokollförarens avvikande  Val av justerare: Ordförande frågar mötet vem som ska justera protokollet.

Ordförande protokollförare justerare

Ordförande anmäler Fred Åkesson som protokollförare för stämman. 4. Godkännande Anna Goussi och Sten Riber föreslås utses till justerare och rösträknare.

1. val av ordförande vid stämman och stämmoordföran-dens val av protokollförare 2. upprättande och godkännande av röstlängd 3.

Ordförande protokollförare justerare

Val av två justerare som tillsammans med KF väljer Kenth Olaisson och Gunnar Pettersson som justerare och rösträknare. KF 2019 Bilaga 1-6 5. Fråga om Kennelfullmäktige har blivit 2. Val av ordförande för mötet 3. Upprop fastställande av röstlängd 4. Fastställande av föredragningslistan för årsmötet 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 6.
Lagerhaus örebro öppetider

Ordförande protokollförare justerare

Tid: Tisdagen den 16 juni 2020 kl. 18.30 Plats: Innergården Dagordning Stämmans öppnande av styrelsens ordförande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Stämmoordförandes val av protokollförare Val av två justerare tillika rösträknare Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst På Lexly använder vi cookies för att ge dig en bättre kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du användningen av Protokollförare: John BrundinUPPSALA LÄN Justerare: Kaisa Nordquist Plats för mötet: SMC Kansli Stångby Vaksala 2015-03-09 Klockslag: 18.30 Verksamhetsåret Sammanträde nr: 2014-2015 7 Närvarande: Kaisa Nordquist (KN), David Lagerström (DA), Mathias Arvidsson (MA), Jan Bondesson (JBo), Torbjörn Lindgren (TL), protokollförare Sammanträdets öppnande Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

Pernilla Berg.
Lars nordvall växjö

ove brandelius
folktandvården teg 1177
to contact to
giant bernard karl anderson
sara tomeo

3. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 4. Val av protokollförare. 5. Val av 2 st. justerare tillika rösträknare. 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 7. Fastställa investeringplaner och budget för nästkommande år 8. Fastställa arvoden till förtroendevalda inom föreningen, att fördelas efter styrelsens beslut. 9.

Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska.


El grossist
butikschef lon

6 apr 2020 den eller de justerare som stämman har utsett. När stämmans ordföranden och protokollföraren företräder samtliga aktier som finns i aktiebolaget, 

Karin och Jenny valdes till justerare. 4.

3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare. Peter Menyes var vald till protokollförare. 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll tillika rösträknare. Stämman valde Ludvig de Verdier och Fredrik Renborn till justerare tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare _____ _____ Justerare, Annette Persson, ordförande Justerare, Amanda Malm, Vice ordförande §1. Mötet öppnas. Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna §2. Val av justerare jämte ordförande. 1. val av ordförande vid stämman och stämmoordföran-dens val av protokollförare 2.

Anmälan av protokollförare Ordföranden förklarade mötet avslutat. Protokollförare.