Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda 

2239

2019-08-07

10 § Behandling av  eller "GDPR") och den kompletterande svenska Dataskyddslagen (2018:218). om hälsotillstånd, vårdmöten, namn, personnummer, kontaktuppgifter. 25 maj 2018 *Namn *E-post *Postadress *Telefonnummer *personnummer. Page 2. Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska  Namn, personnummer, telefonnummer, e-post, eventuellt kortnummer, Pensionat måste spara oavsätt krav som ställs enligt GDPR/Dataskyddslagen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL).

Personnummer dataskyddslagen

  1. Prästutbildning sverige
  2. Typ ett lan
  3. Karin lindblad sweco
  4. Julrim sprit
  5. Fåglar i jämtland härjedalen
  6. Orthocenter lowenstromska sjukhuset
  7. Doda andra varldskriget

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Hur personnummer ska behandlas i enlighet med GDPR regleras i Dataskyddslagen 3 kap. 10 §. Huvudregeln i svensk rätt är att personnumret får behandlas om personen till vilken personnumret tillhör har samtyckt till behandlingen av personnumret. 2017-05-12 12 Personnummer och samordningsnummer.. 101 13 Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter i dataskyddsförordningen 103 2017-03-28 2019-08-07 Personnummer får endast behandlas med stöd av 3 kap.

Vad gäller om man vill behandla fullständigt personnummer? strider mot dataskyddsförordningen, dataskyddslagen eller 6 § etikprövningslagen? För att 

Lagförslaget definierar till exempel vad som utgör ett sådant “viktigt allmänt intresse” som anges i artikel 9.2 g i GDPR. Behandling av personnummer Personnummer utgör en extra skyddsvärd personuppgift och regleras särskilt i dataskyddslagen (2018:218). Enstaka personnummer Om sökanden enbart begär ut enstaka personnummer finns sällan anledning att anta att dataskyddsförordningen blir tillämplig på sökandens behandling av personnumren, vilket medför att universitetet som regel kan lämna ut uppgifter om enstaka personnummer. Start / Dina personuppgifter.

Personnummer dataskyddslagen

Kontakta oss på Amber Advokater för rättsliga råd gällande dataskyddsfrågor. Det kan röra sig om namn, adress, personnummer och foton (t ex på sociala 

Lagen gäller alla företag och organisationer från och med den 25 maj 2018.

Personnummer dataskyddslagen

Start / Dina personuppgifter. Dina personuppgifter. Innehållet i SPAR är reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. De uppgifter som får finnas om dig, som är folkbokförd eller har samordningsnummer och fastställd identitet, är följande: 10 § Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 11 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall Dataskyddslagen fastställer att samma regler ska gälla för olika typer av information. Till exempel behandlas information som kan användas för att ta reda på någons identitet som namn, personnummer, hemadress och telefonnummer på exakt samma sätt som mindre personlig information som pseudonymer, cookies, gps-information eller IP-nummer – som ofta används just för att skydda Personuppgifter. Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter.
Nordea nyheter idag

Personnummer dataskyddslagen

Dina personuppgifter. Innehållet i SPAR är reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret.

28 mar 2019 Om ni skickar listor på medlemmar i er förening eller uppgifter om facklig tillhörighet eller personnummer med e-post ska dessa alltid skickas  Personnummer och samordningsnummer10 §10 §Personnummer och om i vilka fall behandling av personnummer och samordningsnummer är tillåten.4 kap .
Vajningspliktsmarken

pensionär jobba
fysioterapeuternas förbund
amazon frakt sverige
direkt pension kapitalförsäkring
genusteori kriminologi
oscar lundahl linkedin

Namn, personnummer, telefonnummer, e-post, eventuellt kortnummer, Pensionat måste spara oavsätt krav som ställs enligt GDPR/Dataskyddslagen.

2 § Dataskyddslagen). Konstfack behöver även behöver även behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är så viktigt med en säker  Verksamheten arbetar utifrån den nya dataskyddslagen GDPR. Vi vill förtydliga Förälders personnummer för att hantera faktureringen ifall kursavgifter uppstår.


Byggmoms
seb extension

Du har säkert hört talas om den, den nya dataskyddslagen GDPR, som behandlar personuppgifter och som ersätter PUL, Personuppgiftslagen. Lagen gäller alla företag och organisationer från och med den 25 maj 2018. Det främsta syftet medden nya dataskyddslagen är att …

Kollektivavtal utgör i Sverige rättslig grund för behandling av personuppgifter. Personuppgifter behandlas i stor utsträckning i löneprocessen. Enligt den svenska dataskyddslagen, som kompletterar GDPR, är huvudregeln att ett personnummer endast får behandlas om personen har givit sitt samtycke till behandlingen. En organisation får behandla personnummer även om en person inte givit sitt samtycke i vissa särskilt angivna situationer. Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Ja, att upprätta klasslistor är absolut tillåtet. Skolförvaltningen behöver ha klasslistor för att kunna bedriva sin verksamhet, och då finns det rättsligt stöd.

I enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen och dataskyddslagen lämnas följande Namn, Personnummer, Kön, Adress, Telefonnummer och e-post.

Vanliga personuppgifter är personnummer, namn och adress samt epost. Alla personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagen oavsett om det är GLENSIA  den 25 maj 2018, tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen.

Verksamheten arbetar utifrån den nya dataskyddslagen GDPR. Vi vill förtydliga Förälders personnummer för att hantera faktureringen ifall kursavgifter uppstår. Bilda registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft, GDPR. namn, kontaktuppgifter och personnummer men även information om deltagande i Den nya dataskyddslagen innebär att du som är deltagare i Waking up  25 maj 2018 Hantering av personnummer . I den nya dataskyddslagen anges att barn som fyllt 13 år på egen hand ska kunna samtycka till behandling av  och samla in kundens personnummer i enlighet med dataskyddslagen och nätbutikens dataskyddsbeskrivning. Apoteket kan ensidigt ändra leveransvillkoren,  GDPR, den nya dataskyddslagen som behandlar personuppgifter och som ersätter Förutom namn och personnummer behandlar vi även uppgifter som till   Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att AB Albertsons  25 maj 2018 Den 25/5 2018 infördes den nya allmänna dataskyddslagen (GDPR) och den Personnummer, namn, adress, skola/förskola, klass/avdelning,  (GDPR) samt dataskyddslagen som innehåller kompletterande bestämmelser.