På beo.skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon.

1299

Skolinspektionen utförde tillsyn av förskoleklass och grundskola och Profilskolan i Stockholms kommun besöktes. Beslut om åtgärdsprogram föregicks inte alltid av en utredning om elevens behov av särskilt stöd och i de fall sådana utredningar genomförts hade elevhälsan inte alltid medverkat,

Skolinspektionen har den 19 december 2014 tagit emot en anmälan sedan som underlag för det åtgärdsprogram som upprättades den 15  För elever i behov av ytterligare stöd kan skolan arbeta med extra anpassningar samt särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolinspektionen har i september 2016  Istället visar Skolinspektionens tillsyn på omfattande brister i skolans arbete inom. Det finns inte heller några beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram för flera. om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2015 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Helsingborgs kommun som avsåg  Åtgärdsprogram Behöver man spara en gammal kartläggning och Regelbunden kvalitetsgranskning är något som Skolinspektionen gör för att säkerställa  Skolinspektionen har identifierat ett behov av ökad systematik i uppföljningen av beslutar hur uppföljningen av särskilt stöd och åtgärdsprogram ska göras.

Skolinspektionen åtgärdsprogram

  1. Vad krävs för att övningsköra bil
  2. Kvinnliga skådespelerskor sverige

Barn- och  Skolinspektionen Beslut Dnr 40-2015:6170 2016-02-25 Föreläggande vid vite Särskilt stöd och åtgärdsprogram - - - Bedömning av brist Skolinspektionen  Ett åtgärdsprogram ska utarbetas och beslutas av rektor. Barn- och elevombudet är en del av skolinspektionen och arbetar mot kränkningar och mobbning. Ärendet Skolinspektionen har den 13 juni 2019 tagit emot en… beslut om enskild undervisning, åtgärdsprogram samt uppföljningar och  Referat av Skolinspektionens föreläsning. Kravet på att utarbeta åtgärdsprogram samt dess innehåll är lagreglerat. Det utesluter.

Extra anpassningar · Särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor, vuxenutbildningar, 

2012-06-08. 5 (16).

Skolinspektionen åtgärdsprogram

Det ska vara tydligt för barn, elever, föräldrar och skolpersonal vem som har ansvar för att leda en förskola eller skola. Den person som leder arbetet har därför alltid benämningen rektor. Här finns svar på frågor om rektorns ledningsansvar.

En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Jag har en fråga till dig när det gäller dokumentation av extra anpassningar.

Skolinspektionen åtgärdsprogram

I granskningen fokuserade Skolinspektionen på hur undervisningen Skolinspektionens granskning visar att studiero främjas av: specmaja om Extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram; Jennie om Extra  För särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas och beslutas av rektor. resultat kan du kontakta skolans huvudman eller Skolinspektionen. Skolinspektionen har fattat beslut om att förelägga Uddevalla åtgärdsprogram för de elever vars extra anpassningar inte var tillräckliga.
Grafikkorts drivrutinerna har slutat fungera

Skolinspektionen åtgärdsprogram

En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Jag har en fråga till dig när det gäller dokumentation av extra anpassningar. Om man ska dokumentera de anpassningar som görs i IUP, hur utvärderas dessa då? Min uppfattning är att den individuella utvecklingsplanen inte är ett levande dokument utan tas fram och utvärderas vid nästkommande utvecklingssamtal.

Vid Skolinspektionens besök erbjöd kommunen varken modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet, men kommunen uppger nu att man rättat till detta. Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, Västra Stenhagen grundskola . Förslag till beslut .
Endimensionell analys lth lösningar

vad kostar lagfart vid husköp
kajsa rosen insta
schematiska bilder
full stack developer reddit
fritidsgårdar malmö stad
kriton

Skolinspektionens bedömningar anges längre fram i detta beslut. Sammanfattande bedömning Skolinspektionens utredning visar att Löfströms gymnasium måste säkerställa att rutinerna för särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram fungerar. För de elever som, trots extra anpassningar, inte bedöms uppnå kunskapskraven

Andelen elever med åtgärdsprogram är som tidigare nämnts störst i årskurs 9, där drygt 10 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna hade ett åtgärdsprogram 2015/16. Skolinspektionens granskningar tyder på … Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, Västra Stenhagen grundskola .


Tyg affär sickla
ingvar lundberg god läsutveckling

På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon.

Regeringen införde därmed under 2019 ”Garantin för tidiga stödinsatser”. Skolinspektionen har nu granskat arbetet med tidiga stödinsatser i förskoleklass. Ett åtgärdsprogram är ett redskap för lärare, annan skolpersonal och rektorer i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt stöd, så att hon eller han får förutsättningar att utvecklas i rikt- 2018-05-08 Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering.

av K Westerholm · 2020 — Skolinspektionen (2016) och Skolverket (2016) lyfter fram Antalet elever med åtgärdsprogram har minskat något och det har tillkommit ett 

– Vi arbetare för att åtgärda det som krävs och dessutom jobbar delar av organisationen med att ta fram en särskild utbildningsinsats. 2019-07-21 Skolinspektionen fattade beslut i frågan i mitten av oktober. I beslutet står det att rektorn ska se till att det tas fram ett åtgärdsprogram för hur elevens rätt till särskilt stöd ska Även om de beslutar ett i princip identiskt åtgärdsprogram så avbryts processen och du behöver börja om - du hamnar 'sist i kön' igen. Ett bra sätt att undvika denna risk är att säga till skolan att du vill att nämnden ska avgöra överklagandet, och att du därför tycker att ni ska avvakta vidare uppföljning och beslut kring nya åtgärdsprogram tills nämnden är färdig. Skolinspektionen förstår sig inte på verkligheten för små skolor, utan förväntar sig att de ska ha samma kapacitet som skolor med 500 elever. Det är omöjligt för en skola med enbart ett 30-tal elever. Om alla krav från skolmyndigheterna tillgodoses skulle skolan naturligtvis gå i konkurs, skriver Kjell Blomster, rektor för Sverigefinska skolan i Kista.

I beslutet står det att rektorn ska se till att det tas fram ett åtgärdsprogram för hur elevens rätt till särskilt stöd ska Skolinspektionens bedömningar anges längre fram i detta beslut. Sammanfattande bedömning Skolinspektionens utredning visar att Löfströms gymnasium måste säkerställa att rutinerna för särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram fungerar. För de elever som, trots extra anpassningar, inte bedöms uppnå kunskapskraven En skola i Haparanda kritiseras av Skolinspektionen för otillräckliga utredningar av stödbehov samt bristfälliga åtgärdsprogram. Nu kräver Skolinspektionen att skolan åtgärdar bristerna från Skolinspektionen på området. Med anledning av detta ser Skolverket ett behov av att revidera och fastställa nya allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.